всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Acropora sp.

Acropora sp.
Acropora sp.

Това е красив твърд корал с малки полипи. Съществува в океана в различни цветове.

Произхода на този корал е островите Фиджи и Големия бариерен риф.

За акваристиката е особено ценен и труден за отглеждане. Изисква много добро осветление и голямо течение. Параметрите на водата трябва да са близки до природните. Нуждае се от големи нива на калций и магнезий. Храната е фито и зоопланктон. При изграждане на аквариума трябва да се остави място за развитието му.

При добро осветление нараства бързо, и поради тази причина е необходимо и по-голям по обем аквариум.

За да увеличите темпа на растеж, е необходимо нивата на фосфати и нитрати да са близки до нула,  високото pH и алкалност също е от значение за доброто състояние на този вид корал.

Домакин е на симбиотичното водорасло Zooxanthellae и то му осигурява по-голямата част от необходимите му хранителни вещества чрез фотосинтезата. Препоръчва се и допълнително седмично хранене под формата на микро-планктон или храна за безгръбначни, хранещи се чрез филтриране.

 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
Австралия
Биотоп:
Трудност:
Много трудно
Слой:
Горен слой
Хранене:
Всеядни
Минимален обем:
>400л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: