всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Tonga Live Rock

Българско наименование: Жив камък от Тонга
Tonga Live Rock
Tonga Live Rock

Преди Тонга да забрани събирането на жив камък през Август 2008г, имаше шест напълно различни типове камък от този район.

Всеки тип камък имаше свой собствен уникален характер и повечето от хората, които успяваха да се сдобият с този камък казваха, че това е най-добрия жив камък който някога са виждали.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
неизвестно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: