всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Florida Live Sand

Българско наименование: Жив пясък от Флорида
Florida Live Sand
Florida Live Sand

Живият пясък от Флорида се използва за добавяне на биоразнообразие към всеки морски аквариум.  Той изобилства с полезни бактерии които преработват отпадъците, произведени от морските обитатели.  В него може да се открият различни типове полезни червеи и ракообразни, които служат за естествен източник на храна.  Едрината на този пясък варира от финен (с размер на захар) до среден.  Препоръчителното количество е около 0.1 – 0.2 кг за литър в зависимост от дебелината на желания дънен слой.

Цветна форма:
Червена, Бяла

Разпространение: Флорида
  

Живият пясък е полезен не само за рифовите аквариуми, но и за тези само с риби.  Препоръчва се заселването на аквариума с безгръбначни или риби, пресяващи пясъка.  Тези животни ще поддържат подходящо ниво на кислорода в горния слой на пясъка, и ще пресяват дентрита, така че да може да бъде премахнат с помоща на механичния филтър.

След процеса на възстановяване, живия пясък се сипва бавно в аквариума.  Сложете пясъка в голям найлонов плик, дръжте го отгоре и го потопете на дъното на аквариума.  Бавно извадете пясъка и го разпределете по дъното.  Изчакайте аквариума да се избистри, сменете или изплакнете механичния пре-филтър и сте готови.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Трудност:
неизвестно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: