всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Nano Live Rock

Българско наименование: Жив камък за nano reef
Nano Live Rock
Nano Live Rock

Nano Live Rock е смес от жив камък произхождащ от Южния Тихоокеански район и Индонезия, който е интересен със своята форма и малки размери, което го прави идеален за Nano Reef Aquarium.  След няколко месеца във вашия аквариум, подходяща светлина и адекватно състояние на водата, разнообразието от живот и невероятните цветове и форми на кораловите водорасли ще ви порази.

Цветна форма: Зелена, Пурпурна, Червена, Жълта

Разпространение: Индонезия, Южния Тихоокеански район

Подходящ е за аквариуми от 20 до 60 литра.

Тъй като камъка произхожда от различни части на Индо и Южнотихоокеанския регион, в него може да се намери по-голямо биоразнообразие. При този тип камък съществува разнообразие от живи форми като водорасли, червеи, гъби (sponges),  морски звезди,  ракообразни, миди, и случайно даже и твърди или меки корали.

Nano Live Rock  е лесен за поддръжка и това го прави чудесен за начинаещи или експерт акваристи.  Този тип камък изисква умерена сила на осветлението и умерено течение на водата, както и добавяне на калций, стронций, йод и микроелементи.

Въпреки че камъка е преминал предварителна обработка за възстановяване, задължително е след купуването му, преди да се сложи в аквариум, който съдържа риби, корали или безгръбначни, да премине през процес на възстановяване, поради естественото отмиране по време на транспортирането му.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
неизвестно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: