всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Haliptilon sp.

Haliptilon sp.
Haliptilon sp.

Популярно име: Kelp on Rock, Smooth Leaf

Разпространение: Индо-Тихоокеанския регион

Осветление: Умерено до силно

Течение: Умерено

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Червена

Добавки: Калций, Микроелементи, Желязо

Haliptilon  е много красиво червено водорасло (Rhodophyta).  Разклоненията и листата му изглеждат като на папрат и могат да достигнат до 25см. Цветът му варира от тъмно розово до наситено червено.

Идеалните условия за това водорасло са установен морски рифов аквариум с изобилие от жив камък и ниски нива на нитрати и фосфати. Трябва да е осигурена умерена до силна светлина, най-малко 1 ват за литър, флуоресцентна или най-добре метал-халоген.  Рибите обикновено не го закачат, докато имат достатъчно водорасли в аквариума.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
неизвестно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
50л
Температура:
22° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: