всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Chaetomorpha sp.

Chaetomorpha sp.
Chaetomorpha sp.

Популярно име: Spaghetti Algae или Green Hair Algae

Разпространение: САЩ

Осветление: Умерено до силно

Цветна форма: Зелена

Течение: Силно

Соленост: 1.023-1.025

Добавки: Магнезий, Микроелементи, Желязо


Водораслото Chaetomorpha e прекрасно макроводорасло за рефюджиуми.  Прилича на кълбо рибарско влакно. Това водорасло е бързорастящо и не е по-вкуса на много растителноядни видове.

Chaetomorpha премахва фосфатите и нитратите от водата.  За увеличаване на количеството полезни вещества които отделя, то се нуждае от умерена до силна светлина и силно течение на водата.  Перфектно подхожда за водораслов филтър.

Chaetomorpha е предпочитано пред другите макроводорасли като Caulerpa, защото  е много по-вероятно да се размножава в аквариума.  Освен това то лесно може да се махне, защото не се прикрепва към камъните или субстрата.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Трудност:
С определени изисквания
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: