всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Udotea sp.

Udotea sp.
Udotea sp.

Популярно име: Mermaid's Fan

Разпространение: Карибския регион

Осветление: Умерено

Течение: Умерено

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Зелена

Добавки: Калций, Микроелементи, Желязо

Udotea е варовиково водорасло, разпространено навсякъде в Карибския регион. Използва се за декоративно растение в морските аквариуми. То има късо стебло което израства от субстрат или жив камък и има ветрилообразно листо, което е с овална до кръгла форма. Тези варовикови водорасли натрупват варовик (калциев карбонат) в тъканите си.

При благоприятни условия, Udotea е издържливо растение и няколко вида риби се хранят с него. В допълнение към светлинатa, тo се нуждаe от достатъчно количество калций за да растe.  Не e толкова толерантнo към високите стойности на нитрати и фосфати, в сравнение с някои други водорасли. Също така не понася значително подрязване.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
неизвестно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: