всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Chlorodesmis sp.

Chlorodesmis sp.
Chlorodesmis sp.

Популярно име: Maidens Hair Macroalgae, Turtle Grass

Разпространение: космополит

Осветление: Умерено

Течение: Умерено до силно

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Зелена

Добавки: Микроелементи, Желязо

Храна: Zooxanthellae / Light

Chlorodesmis  е зелено нишковидно водорасло, което изглежда като трева или коса.  Съдържа отровна субстанция която възпира растителноядните риби да го ядат.  Това е водорасло, което ще внесе разнообразие от цветове и форми във вашия морски рефюджиум.

Нуждае се от умерено до силно течение и светлина.  Това водорасло е чудесна основа за размножаване на полезни ракообразни като amphipods и copepods. Този вид е чувствителен към високите нива на нитрати и дори и слабодоловими нива на мед.


Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
Космополит
Биотоп:
Трудност:
С определени изисквания
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
50л
Температура:
22° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: