всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Botryocladia sp.

Botryocladia sp.
Botryocladia sp.

Популярно име: Kelp on Rock, Grape

Разпространение Австралия, Индийски океан, Индо-Тихоокеански регион, Индонезия

Соленост: 1.023-1.025

Подхранване: Калций, Желязо, Микроелементи

Хранене: Zooxanthellae / Light 

Темперамент: мирно

Това растение изглежда почти както широко разпространеното Caulerpa.  То има голям брой разклонения, които носят множество гроздовидни листа.  Расте относително бързо при подходящи условия, и е предпочитана храна за растителноядните.

Подходящо обкръжение за това растение е аквариум с голямо количество жив камък и умерено до силно осветление. Нужна е защита на растението от растителноядните риби, на които това е една от предпочитаните храни. 

Tова е прекрасно растение за отглеждане в рефюджиум без риби.  То също така осигурява чудесна допълнителна храна за растителноядните риби, и може да се добавя в основния аквариум, когато бива подрязвано.  Не толерира лошо състояние на водата.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
50л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: