всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Penicillus sp.

Penicillus sp.
Penicillus sp.

Популярно име: Shaving Brush Plant

Разпространение: Карибския регион

Осветление: Умерено

Течение: Умерено

Соленост: 1.023-1.025

Цветна форма: Зелена

Добавки: Микроелементи, Желязо


Декоративното Penicillus  е уникално макроводорасло, което е желано във всеки морски или соленоводен аквариум. Въпреки екзотичната си форма,  вида Penicillus ще ви помогне изключително много в борбата срещу прекалено високото ниво на хранителни вещества във вашия морски или рифов аквариум.

Това водорасло расте в песъчливите плитки места във водата навсякъде по света.  Тo има дълго, цилиндрично стебло с множество дълги, тънки "листа" растящи перообразно. За да се чувства добре, засадете го в аквариумния субстрат, в област която е добре осветена.  Подходящо е също за рефюджиуми и модифицирани съмпове.

Повечето растителноядни риби и безгръбначни обикновено не консумират от него, но морските таралежи (sea urchins) може да го изровят и да го ядат.  В допълнение, нужно е редовно добавяне на желязо, както и микроелементи.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
50л
Температура:
24° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: