всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Ulva sp

Ulva sp
Ulva sp

Разпространение:  САЩ

Цветна форма: Зелена

Добавки: Магнезий, Микроелементи, Желязо

Соленост: 1.023-1.025

Осветление: умерено до силно

Течение: силно

Ulva Lettuce Algae, познато още като Sea Lettuce (морска маруля) е едно превъзходно микроводорасло за рефюджиуми. Това хранително зелено водорасло се приема с удоволствие от растителноядните риби както и от безгръбначните като морските зайци (sea hares). То е чудесен заместител, когато естествените водорасли в аквариума са изчерпани.

Ulva Lettuce Algae премахва фосфатите и нитратите от водата.  За да се чувства добре са необходими умерено до силно осветление и силно водно течение.  Подходящо е също за използване във водораслов филтър.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Трудност:
С определени изисквания
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
неизвестно
Температура:
22° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: