всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Montipora nodosa (Dana, 1846)

Българско наименование: Монтипора
Montipora nodosa (Dana, 1846)
Montipora nodosa (Dana, 1846)

Популярно име: Montipora nodosa 

РазпространениеФиджи, Соломоновите острови, Тонга, Самоа.

Размер:
до 20 cm

Соленост:  1.023-1.025

Температура: 24°C - 27°C

Храна: Zooxanthellae  

Montipora  е малък твърд корал (SPS).  Той е относително бързорастящ и при благоприятни за него условия ще се разпространи върху всички камъни в аквариума. Този вид е светло розов и флуоресцира под  актинична светлина.
 
Montipora  е миролюбив корал и може да бъде поставен в съседство с други подобни миролюбиви корали в аквариума. Той е относително лесен за отглеждане, но трябва бъде в напълно установен аквариум.  Изисква средно по интензитет осветление, комбинирано със средно течение на водата в аквариума. За да бъде дълго в добро здраве е необходимо добавянето на калций, стронций и други микроелементи.
 
Домакин е на симбиотичното водорасло Zooxanthellae и то му осигурява по-голямата част от необходимите му хранителни вещества чрез фотосинтезата. Също така помага и допълнителното седмично хранене под формата на микро-планктон или храна за безгръбначни, хранещи се чрез филтриране.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
неизвестно
Хранене:
неизвестно
Минимален обем:
200л
Температура:
24° - 28°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: