всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Centropyge bispinosa (Gunther, 1860)

Centropyge bispinosa (Gunther, 1860)
Centropyge bispinosa (Gunther, 1860)

Популярно име: Twospined angelfish

Размер до 10 сантиметрa.

Разпространение

Разпространени са в източното крайбрежие на Африка, ХавайИндийско-Тихоокеанския регион , Микронезия, Червено море.

Съвместимост: Виж диаграмата

 

Биология

Среща се в най-разнообразни биотопи, в каменистите участъци, обрасли с водорасли, в кораловите лагуни и на външните склонове на рифовете на дълбочина до 45 метра. Възрастните обикновено са по двойки или неголеми групи.  Младите предпочитат да плуват сами. Хранят се главно с водорасли, но ядат също и дребни  ракообразни, червеи и други безгръбначни. Младите са планктоноядни.

Отглеждане в аквариум

Един от най-популярните центропиги, отличаващ се с доста едри размери и привлекателно оцветяване. Обикновено се адаптира добре и бързо в аквариум, ако бъде един от първите в аквариум със стабилни установени условия и миролюбиви съседи.  За една риба е необходим аквариум от 120 литра с голям брой скривалища и живи камъни, обрастли с водорасли.
Температура 22 – 26 градуса, оптимална 24 – 25 градуса, pH 8.1 – 8.4.

Хранене

За този вид е подходяща смес от ситно нарязано месо от скариди и миди с добавяне на водорасли, например спирулина.  За хранене на младите риби трябва да се добавят и науплии на артемия.  Въпреки това, основната им храна си остават водораслите по камъните и стъклата на аквариума. Трябва да се хранят два-три пъти на ден.

Съвместимост

Едрите възрастни екземпляри е най-добре да бъдат единствен екземпляр от вида си, а младите може да са група.  При недостиг на водорасли в аквариума и еднообразна диета може да започнат да гризат полипите на твърдите и меките корали, както и мантията на мидите.  Ако тези центропиги са едни от първите в аквариума, те ще могат да съжителстват успешно с много по-едри от тях съседи, като едри ангели, пеперуди и други.  Обаче пускането им във вече установен аквариум с такива риби не е желателно, защото поради силния стрес трудно ще намерят място за себе си при тези условия.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
неизвестно
Слой:
Дънен-среден слой
Хранене:
Растителноядни
Минимален обем:
150л
Температура:
22° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: