всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Pictichromis paccagnellae (Axelrod, 1973)

Pictichromis paccagnellae (Axelrod, 1973)
Pictichromis paccagnellae (Axelrod, 1973)

Двуцветен Пиктохромис, още наричан Bicolor Dottyback или Royal Dottyback.

Разпространени са в
Австралия, Западния Тихокеански регион, Големия Бариерен риф


Максимален размер
:  7см

Соленост: 1.022 - 1.026

Съвместимост: Виж диаграмата

Pictichromis paccagnellae не се страхува от другите риби и ще защитава територията си срещу два или три пъти по-едри риби от него. Също така яде декоративните скариди и досадните bristleworms.

Силно териториален вид, не трябва никога повече от една да се отглежда в аквариума, който трябва да e с обем не по-малък от 400 литра. Дори и тогава териториалните спорове са чести. Wrasses, Gobies, други Pseudochromis и Anthias трябва да се избягват.

Храненето трябва да е с местни храни включващи морски скариди и замразени храни.

Много агресивни срещу новопристигналите риби. Нуждаят се от множество дупки за криене, изобилие от живи камъни и изискват голяма територия за себе си.

Аквариума трябва да има обезателно капак, тъй като тези риби са известни скачачи.

Много издръжлив вид, допустими са по-големи изменения в параметрите на водата от тези за други видове.

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
Среден слой
Хранене:
Всеядни
Минимален обем:
>400л
Температура:
24° - 28°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: