всички риби

всички безгръбначни

всички твърди корали (SPS)

всички твърди корали (LPS)

всички меки корали

всички живи камъни

всички водорасли

Ecsenius bicolor (Day, 1888)

Българско наименование: Двуцветно морско куче
Ecsenius bicolor (Day, 1888)
Ecsenius bicolor (Day, 1888)

Ecsenius bicolor - Двуцветно морско куче - Bicolor blenny

Разпрoстранени са в Австралия и Западно-Тихоокеанския регион.

Максимална дължина: 10 см.

Хранене

Растителна храна, включваща замразена и изсушена храна, която съдържа морски и синьо-зеленото водорасло Спирулина.  Обикновено не се храни, ако в аквариума липсват  микро-водоросли (нейният природен източник на храна)

Соленост: 1.021-1.023

Съвместимост: Виж диаграмата

Съвместимост с рифови аквариуми

Отделни екземпляри могат да късат или ядат някои твърди корали с дребни полипи.

Отглеждане в аквариум

Лесно се отглежда в аквариуми с естествен ръст на микро-водорасли.  Повече от времето си прекарва ровейки се в дънния слой, другите аквариумни обитатели обикновено я игнорират. Понякога са акресивни към представители на собствения вид, близки роднини или дребни дънни видове.  В аквариум може да се отглеждат единични екземпляри или двойка самец-самка.  Може да изкочи от непокрити аквариуми.

 

Семейство:
Твърдост:
8 до 12 dH
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Трудност:
Лесно
Слой:
Дънна риба
Хранене:
Растителноядни
Минимален обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
8,1 - 8,4
Вода:
Солена
Връзки за споделяне: