Това е старият вариант на сайта. Щракнете тук за новия вариант!
 
 
 english version 
 
 
Новини
21.06.2004
Eheim - Automatic Fertilizer

07.10.2008
Utricularia graminifolia

07.10.2008
Utricularia

12.07.2008
Epalzeorhynchos

29.05.2004
Glyptoperichthys
 
 
 
:: начало :: растения ::
Echinodorus
Ехинодорус
Расте в южната част на Северна Америка до Южна Америка, а също на Големите Антилски острови.
Растение с късо стъбло и розетка листа, много видове имат коренище.
Засажда се в хранителен грунд. Осветление 0,5 Вт/л. Вода: 22-25°С, dH 5-15°, рН 6,5-7,5.
Размножава се в зависимост от вида по следните начини:
-- Видове, образуващи цветна стрела със съцветие и цветове, се опрашват с мека четка. Съзрелите семена си променят оцветяването от зелено на кафяво. Те се отделят и някои акваристи ги подсушават за 1-2 седмици, след което се държат 1,5-2 ч в съд с мека вода при 25°С и силна циркулация на водата. След това семената се слагат в съд с пясък и ниско ниво на водата и температура 25-28°С, в зависимост от ръста нивото постепенно се повишава.
-- Дъщерните растения, образувани на цветната стрела след образуване на корени и 5-7 листа се отделят и се засаждат в грунда, Може да се наклони цветната стрела с дъщерните растения към грунда и да се захване за някой камък, така че те да се вкоренят.
-- Дъщерните растения, образувани от издънки от коренището, след образуване на корени и 5-7 листа може да се отрежат и засадят в грунда.
-- В.Юдаков размножава болшинството от видовете започвайки от възраст 1-1,5 години по следния способ:
Използван инструмент - медицински скалпел или малък нож, с тънко острие, много добре заточен.
Майчиното растение се изважда от аквариума, изправят му се корените, предварително очистено от грунда. Правилният разрез се прави от страната на корените, обръщайки листата надолу. Трябва да се реже така, че и на отделената и останалата част от коренището да има по няколко листа и корена. След това от растението се отделят старите и слабо държащи се около среза листа и се засажда на старото място.
-- При пресаждане на старо растение с дълго коренище може да се разреже на части и да се засади в грунда. С времето, от спящите пъпки се образуват дъщерни растения.
-- Разклонения, образуващи се на пълзящи издънки, след образуване на коренна система и няколко листа може да се отделят и засадят в грунда. Ако не се отделят, то с времето образуват зелени полянки.

Echinodorus amazonicus Rataj. Амазонка.
Синоним: E.brevipedicellatus.
Расте в басейна на р. Амазонка.
Листа с дължина до 40 см, ширина до 4 см, с линейна форма, клиновидна основа, остър връх, светло-зелени до зелени. Отстрани на главната жилка по 2 жилки, външната излиза от основата на листа и стига до края му, вътрешната до 3/4 от него. Всички жилки се свиват при върха.
В аквариум не израства от водата. Солитер. Осветление 0,3-0,5 Вт/л. Вода: 20-28°С, КН 2-12°, рН 6-8.
За добър ръст е нужен рохък грунд и съдържащи желязо добавки. Дава 2-3 листа за месец.
Размножава се чрез дъщерни растения.

Echinodorus angustifolius Rataj.
Расте в централната част на Южна Америка.
Листа с дължина до 40 см, ширина до 0,5 см, основата е клиновидна, върха е остър, светло-зелени. Вижда се само главната жилка.
Засажда се в група в предния ъгъл или на заден план.
Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 20-26°С, dH 2-20°,рН 6,8-7,8.
Размножава се чрез разклонения на пълзяща издънка.

Echinodorus aschersonianus Graebner.
Расте на юг в Южна Америка (Бразилия, Парагвай, Аржентина).
Листа с дължина до 20 см, с ширина до 8 см, с овална или яйцевидна форма, заоблена или сърцевидна основа, остър или тъп връх, плътни, светло-зелени или зелени. Жилки 3, понякога 5, всичките излизат от основата и се свиват към върха. Солитер или се засажда в група. Не израства от водата. Осветление: 0,5 Вт/л. Вода: 22-26°С, dH до 20°, рН 6,5-7 (при dH до 10° може рН до 7,5).
Размножава се чрез дъщерни растения, които се появяват при осветяване повече от 12ч. и се спускат към грунда.

Echinodorus aspersus.
Расте в Америка.
Листа с дължина до 15 см, ширина до 6 см, с яйцевидна форма, сърцевидна основа, остър връх, зелени с дребни кафяви точки. Отстрани на главната жилка по 2 странични.
Засажда се на преден или среден план. Осветление 0,5 Вт/л, не по-малко от 12 ч. Вода: 24-28°С, dH 8-16°, рН 7-8.
Размножава се чрез разклонения на пълзящи издънки.

Echinodorus barthii spec. nov. Muhlberg.
Расте в южните части на Южна Америка.
Листа с дължина до 22 см,с ширина до 6 см, с овална форма, заоблена или сърцевидна основа, остър връх, отначало червени, след това златисти, а накрая зелени.
Старите листа са с тъмно-зелен цвят. Жилки 5, всичките излизат от основата на листата, но само главната завършва на върха. Засажда се в група. Осветление 0,4-0,7 Вт/л. Вода: 22-26°С, dH 5-15°, рН 6,8-7,5. Дава 1 лист за месец.
Размножава се чрез дъщерни растения.

Echinodorus berteroi (Sprengel) Fassett.
Синоним: E.rostratus.
Листата в началото са с линейна, а след това с ланцетна или яйцевидна форма, с дължина 6-15 см, ширина до 3,5 см, заоблена или сърцевидна основа, тъп връх, равни до леко вълнисти, леко прозрачни, нежно-зелени с тъмни напречни жилки.
При продължително осветление (12 ч или повече) растението изхвърля подводните си листа и на дълга дръжка се появяват плаващи и надводни листа с дължина 6-14 см, ширина 5-13 см, заоблена форма, със сърцевидна основа , тъп връх, светло-зелени.
За да не образува плаващи листа да се осветява не повече от 8-10 ч. За да се препядства бързото образуване на плаващи листа при осветяване 12 ч може да се засади растението в чист пясък без питателни вещества и постоянно да се късат разпусналите се листа или да се пренесе коренището в пластмасова саксия и да се засади в грунда, за да се препядства ръста на корените. Някои акваристи препоръчват от време на време да се хваща за дръжките и да се изтегля на 1-2 см от грунда, което поврежда корените и прекратява ръста.
Солитер. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 20-26°С, КН 2-12°, рН 6,5-7.
Размножава се чрез семена (цветна стрела и цветове се образуват при осветяване 12 ч и повече) и дъщерни растения.

Echinodorus bleheri Rataj. Хилядолистник
Синоним: E.paniculatus.
Расте в централната част на Южна Америка.
Листа с дължина до 60 см, ширина до 8 см, с линейна форма, клиновидна основа, остър връх, светло- до тъмно-зелени. Отстрани на главната жилка по 2 странични.
В аквариум не израства извън водата. Солитер. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 22-28°С, КН 2-18°, рН 6,5-7,8.
Дава по 1 лист на седмица.
Размножава се чрез дъщерни растения.

Echinodorus horemanii Rataj.
Расте на юг в Южна Америка.
Листа с дължина до 40 см, ширина до 4 см, линейна форма, равен или слабо вълнист край, прозрачни, клиновидна основа, тъп връх, тъмно-зелени. Отстрани на главната линия има по 2 странични.
Червено-кафява форма.
Листа с дължина до 30 см, ширина до 3 см, тъмно-зелени, кафяво-зелени или кафеникави.
Червена форма
Листа с дължина до 35 см, ширина до 4 см, с наситено кафяво-червен цвят. Солитер. Осветление 0,5 Вт/л. Вода: 22-26°С, КН 2-15°, рН 6,5-8.
Размножава се чрез дъщерни растения на цветна стрела и от придатъчни и спящи пъпки на коренището.

Echinodorus horisontalis Rataj.
Расте в басейна на р.Амазонка.
Височина до 35см. Листата са разположени повече или по-малко хоризонтално, под ъгъл към дръжката, с дължина 20 см, ширина до 10 см, с яйцевидна форма, сърцевидна основа, остър връх, светло-зелени, младите листа -- при интензивно осветление -- червени.
Солитер. Осветление 0,5 Вт/л. Вода: 22-26°С, dH 5-20°, рН 6-7,5. Дава 1 лист за месец.
Размножава се чрез семена и дъщерни растения.

Echinodorus major (Micheli) Rataj.
Синоним: E.martii.
Расте в източната част на Бразилия.
Листа с дължина до 50 см, ширина 2-7 см (при по- слабо осветление тесни), с линейна форма, свиваща се към заоблената основа, остър връх, вълнист край, светло-зелени. Солитер. Не израства от водата. Осветление 0,5 Вт/л.
За оптималните параметри на водата данните в литературните източници са различни:
-- 20-25°С, dH 8-10°, рН 6,8-7,2;
-- 24-28°С, КН 2-12°, рН 6,5-7,2;
-- 22-28°С, за предпочитане dH 6-12°, но може и повече, рН 7-8,5. В кисела среда растението бързо деградира.
-- 22-30°С, мека вода
-- 24-28°С, КН не повече от 5°.
Дава 1-2 листа за месец.
Размножава се чрез семена, дъщерни растения на цветната стрела (по добре е да се прикрепи към грунда) и от придатъчни и спящи пъпки на коренището.

Echinodorus mucronatus.
Расте в басейнa на р.Амазонка.
Листа с дължина до 15 см, ширина до 4 см, с овална форма, вълнисти, изпъкнали, основата е клиновидна, върхът е остър, младите листа -- светло-кафяви, често зеленикаво-червени, след това стават тъмно-зелени.
Осветление 0,5 Вт/л. Вода: 22-26°С, dH 5-15°, рН 6,5-7,8. Дава по 1-2 листа за месец.
Размножава се чрез дъщерни растения.

Echinodorus osiris Rataj.
Ехинодорус озирис.
Расте в щата Парана (Бразилия).
Листа с дължина 30-60 см, ширина 3-8 см, продълговата форма, равен или леко вълнист край, клиновидна основа, остър връх. Младите листа са златисто-кафяви, малинови или кафяво-червени, след това стават маслено- до тъмно-зелени. Отстрани на главната жилка минават 2 двойки странични.
При осветление 0,5-0,7 Вт/л продължителност повече от 14 ч растението дава надводни листа, дължината на които е 14-18 см, ширина 7-10 см, с овална форма.
Солитер. Осветление 0,4-0,7 Вт/л. Вода: 22-28°С, КН 4-18°, рН 6,5-7,5. Дава 2-3 листа за месец.
Размножава се чрез дъщерни растения.

Echinodorus parviflorus Rataj.
Расте в централната част на Южна Америка.
Листа с дължина до 40 см, ширина 3-5 см. При осветяване 12 ч и повече листовата пластинка e 2/3 от дължината на листа. Листата са с ланцетна форма, клиновидна основа, остър връх, светло-зелени до зелени, жилките са тъмни до червено-кафяви.
Солитер. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 20-28°С, КН 1-15°, рН 6-8.
Размножава се чрез дъщерни растения, които се появяват при осветяване по-малко от 12ч, а също от придатъчни и спящи пъпки на коренището.

Echinodorus quadricostatus var. xingunsis Rataj.
Расте в Бразилия, Коста-Рика и Куба.
Листа с дължина до 15 см, в аквариум обикновено 6-10 см, ширина до 2см, с линейна форма, клиновидна основа, остър връх, светло-зелени.
Засажда се в група на преден план. Осветление 0,3-0,4 Вт/л. Вода: 22-28°С, КН 2-12°, рН 6-7,8.
Размножава се чрез разклонения на пълзяща издънка.

Echinodorus tenellus (Martius) Buchenau.
Расте от южните части на САЩ до Парагвай.
Листата са седящи, с дължина до 7 см, ширина до 0,3 см, с линейна форма, основата е клиновидна, върхът е остър, зелени до тъмно-зелени.
Засажда се в група на преден план, където бразува истински подводни полянки.
Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 22-28°С, КН 2-12°, рН 6,5-8. Изисква наторяване с желязо и СО2.
Размножава се чрез разклонения от пълзяща издънка.

Echinodorus uruguayensis Arechavaleta.
Расте на юг в Южна Америка.
Листа с дължина до 40 см, ширина до 3 см, с линейна форма, равен или слабовълнист край, клиновидна основа, тъп връх, отначало винено -червени или червено-кафяви, след това тъмно зелени. Отстрани на главната жилка по 2 странични.
Солитер. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 20-28°С, dH 2-15°, рН 6-7,5. Дава 2-3 листа за месец.
Размножава се чрез дъщерни растения или от придатъчни и спящи пъпки на коренището.

 
Copyright © 2004-2008 Nikolai Nachev. All rights reserved.