Това е старият вариант на сайта. Щракнете тук за новия вариант!
 
 
 english version 
 
 
Новини
21.06.2004
Eheim - Automatic Fertilizer

07.10.2008
Utricularia graminifolia

07.10.2008
Utricularia

12.07.2008
Epalzeorhynchos

29.05.2004
Glyptoperichthys
 
 
 
:: начало :: условни означения ::

:: търсене по снимка :: търсене по фамилия ::
 
 
» Acanthodoras (Акантодорас) » Acanthophthalmus (Акантофталмус)
 
» Aequidens (Еквиденс) » Agamyxis (Агамиксис)
 
» Alfaro (Алфаро) » Amblydoras (Амблидорас)
 
» Anabas (Анабас) » Ancistrus (Анциструс)
 
» Anomalochromis (Аномалохромис) » Aphyocharax (Афиохаракс)
 
» Aphyosemion (Афиосемион) » Apistogramma (Апистограма)
 
» Aplocheilichthus (Аплохейлихтис) » Aplocheilus (Аплохейлус)
 
» Apteronotus (Черен нож) » Arnoldichtis (Арнолдихтис)
 
» Astatotilapia (Астатотилапия) » Astronotus (Астронотус)
 
» Astyanax (Астианакс) » Aulonocara (Аулонокара)
 
» Austrofundulus (Аустрофундулус) » Badis (Бадис)
 
» Balantiocheilus (Балантиохейлус) » Barbus (Барбус)
 
» Bedotia (Бедоция) » Belonesox (Белонесокс)
 
» Belontia (Белонтия) » Betta (Бета)
 
» Botia (Боция) » Brachydanio (Брахиданио)
 
» Brachygobius (Брахигобиус) » Brochis (Брохис)
 
» Brycinus (Брицинус) » Bujurquina (Бужурквина)
 
» Bunocephalus (Буноцефалус) » Callichthys (Калихтис)
 
» Carassius (Златна Рибка) » Carnegiella (Карнегиела)
 
» Chalinochromis (Халинохромис) » Chanda (Ханда)
 
» Chela (Хела) » Chilodus (Хилодус)
 
» Chromidotilapia (Хромидотилапия) » Cichlasoma (Цихлазома)
 
» Cleithracara » Colisa (Колиза)
 
» Copeina (Копейна) » Copella (Копела)
 
» Corydoras (Коридорас) » Corynopoma (Коринопома)
 
» Crenicara (Креникара) » Crossocheilus (Сиамски водораслояд)
 
» Ctenobrycon (Ктенобрикон) » Ctenolucius hujeta (Щука на Хюджета (сладководна баракуда))
 
» Ctenopoma (Ктенопома) » Cynolebias (Цинолебиас)
 
» Cyphotilapia (Цифотилапия) » Cyprichromis (Циприхромис)
 
» Cyrtocara (Циртокара) » Danio (Данио)
 
» Dasyloricaria (Дазилорикария) » Dermogenys (Дермогенис)
 
» Dianema (Дианема) » Distichodus (Дистиходус)
 
» Elassoma (Еласома) » Enneacanthus (Енеакантус)
 
» Epalzeorhynchos (Лабео) » Epiplatys (Епиплатис)
 
» Etroplus (Етроплус) » Farlowella (Фарловела)
 
» Gambusia (Гамбузия) » Garmanella (Гарманела)
 
» Gasteropelecus (Гастеропелекус) » Gasterosteus (Гастеростеус)
 
» Geophagus (Геофагус) » Girardinus (Гирардинус)
 
» Glossolepis (Глосолепис) » Glyptoperichthys (Птеригоплихт)
 
» Gnathonemus » Gobio (Кротушка)
 
» Gymnocorymbus (Тернеция) » Gyrinocheilus (Гиринохейлус)
 
» Hasemania (Хасемания) » Helostoma (Хелостома)
 
» Hemichromis (Хемихромис) » Hemigrammopetersius (Хемиграмопетерсиус)
 
» Hemigrammus (Хемиграмус) » Herichthys
 
» Herotilapia (Херотилапия) » Heterandria (Хетерандрия)
 
» Heteropneustes » Hoplosternum (Хоплостернум)
 
» Hyphessobrycon (Хифесобрикон) » Ilyodon (Илиодон)
 
» Inpaichthys (Инпаихтис) » Jordanella (Йорданела)
 
» Julidochromis (Юлидохромис) » Krobia
 
» Kryptopterus » Labeotropheus (Лабеотрофеус)
 
» Labidochromis (Лабидохромис) » Laetacara (Лаетакара)
 
» Lamprichthys (Ламприхтис) » Lamprologus (Лампрологус)
 
» Lepomis (Лепомис) » Leucaspius (Леукаспиус)
 
» Lucania (Лукания) » Macrognathus (Макрогнатус)
 
» Macropodus (Макроподус) » Malpulutta (Малпулута)
 
» Mastacembelus (Мастацембелус) » Maylandia (Мейландия)
 
» Megalamphodus (Мегаламфодус) » Melanochromis (Меланохромис)
 
» Melanotaenia (Меланотения) » Mesonauto
 
» Metynnis (Метинис) » Moenkhausia (Моенказия)
 
» Nannacara (Нанакара) » Nannaethiophs (Нананетиопс)
 
» Nannobrycon (Нанобрикон) » Nannostomus (Наностомус)
 
» Nanochromis (Нанохромис) » Nematobrycon (Нематобрикон)
 
» Neolamprologus (Неолампрологус) » Neolebias (Неолебиас)
 
» Nimbochromis » Nomorhamphus (Номорамфус)
 
» Nothobranchius (Нотобранхиус) » Oryzias (Оризиас)
 
» Otocinclus (Отосинклус) » Pachypanchax (Пахипанхакс)
 
» Pangasius (Пангасиус) » Pantodon (Пантодон)
 
» Papiliochromis (Папилихромис) » Paracheirodon (Парахейродон)
 
» Paratheraps (Паратерапс) » Parosphromenus (Паросфоменус)
 
» Pelvicachromis (Пелвикахромис) » Petitella (Петитела)
 
» Phalloceros (Фалоцерус) » Phenacogrammus (Конго)
 
» Phoxinus (Фоксинус) » Poecilia (Гупа)
 
» Polycentropsis (Полисентропсис) » Polycentrus (Полисентрус)
 
» Priapella (Приапела) » Prionobrama (Проинобрама)
 
» Pristella (Пристела) » Procatopus (Прокатопус)
 
» Pseudocrenilabrus (Псевдокренилабрус) » Pseudoepiplatys (Псевдоепиплатис)
 
» Pseudomugil (Псевдомугил) » Pseudosphromenus (Псевдосфроменус)
 
» Pseudotropheus (Псевдотрофеус) » Pterolebias (Птеролебиас)
 
» Pterophyllum (Скалария) » Pungitius (Пунгитиус)
 
» Pyrrhulina (Пирулина) » Rasbora (Расбора)
 
» Rhodeus (Родеус) » Rineloricaria (Ринелорикария)
 
» Rivulus (Ривулус) » Roloffia (Ролофия)
 
» Sarotherodon (Саротеродон) » Satanoperca (Сатаноперка)
 
» Serrasalmus (Пираня) » Sphaerichthys (Сферихтис)
 
» Steatocranus (Стеатокранус) » Stigmatogobius (Стигматогобиус)
 
» Sturisoma (Стурисома) » Symphysodon (Дискус)
 
» Synodontis (Синодонтис) » Tanichthys (Кардинал)
 
» Tateurndina (Татеурдина) » Telmatherina (Телматерина)
 
» Telmatochromis (Телматохромис) » Tetraodon (Тетраодон)
 
» Thayeria (Тайерия) » Thorichthys
 
» Tilapia (Тилапия) » Trichogaster (Трихогастер)
 
» Trichopsis (Трихопсис) » Tropheus (Трофеус)
 
» Uaru (Уару) » Xenotoca (Ксенотока)
 
» Xiphophorus
 
Copyright © 2004-2008 Nikolai Nachev. All rights reserved.