• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
27.10.2020 16:04

Новини:

Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.


Акваскейпинг конкурс
  • Killiman Ltd
  • Професионална поддръжка на аквариуми

Относно забележките за правописа във форума.

Започната от NO CARRIER, 07.09.2009 22:10

« назад - напред »

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Asmodeus

Хора, замисляте ли се че ако въведете по-строги правила, както и банове за "неграмотните", може да отблъснете доста хора (и неграмотни, но и грамотни) от форума? Защото аз доколкото знам целта му не е да си има винаги едни и същи хора и темите да се обсъждат помежду им, ами да идват нови, на които да се помага... :/

NO CARRIER

Пак казвам - работа на модераторите е да следят за напълно неграмотни публикации и да вземат мерки.
На неграмотни просто не отговаряйте.

Дневникът на Николай Цветков
Не ме е яд, че ме лъжат. Яд ме е когато мислят, че им вярвам.

torsade

Смятам, че този, който пише неграмотно, едва ли има потенциал да донесе нещо полезно за форума. Освен това ми е неприятно да общувам с хора, които не могат да вържат две думи както трябва. Самият аз далече не съм безгрешен, а и вероятно никой не е, но е редно да има поне някакъв минимум в нивото на правописа на хората, пишещи тук. Останалите....
Охлювът не ни е враг!

NO CARRIER

Да не давам примери, ама хората са дошли тук, за да се учат или да получат помощ. Голяма част от аудиторията ни е от малки деца. Не е редно да се отнасяме грубо с тях. Да не говорим за съсипаните теми точно от такива забележки.

Иначе на мен не ми е проблем да сложа при регистрация да се попълва един бърз тест по български език.   :-D

Дневникът на Николай Цветков
Не ме е яд, че ме лъжат. Яд ме е когато мислят, че им вярвам.

Bai Pe6o

Предложение!
Ако се праща съобщение от модератор на потребител, който е пуснал някой "приятен за четене пост", може сериозните хора, пък било то и деца, да си вземат бележка и да се стараят поне малко.
Не заплашително съобщение, а например "обърни внимание на правописа" или нещо подобно. Вие си знаете. 
:-)

Asmodeus

Или просто пуснете във всеки раздел ето тези неща:

ЦитатБългарският правопис и граматика, правилата и изключениятаЩе започна с проблемното за голяма част от българите членуване.

Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения.

1. Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи:

а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число:

примери:Потребителят проверява поста си за грешки преди да го публикува.

Форумът се развива с бързи темпове.

б) При членуване на определението на подлога, изразено чрез прилагателно име или местоимение от мъжки род, единствено число:

примери: Нарастващият интерес към сайта безпокои конкуренцията.

Позитивният поглед прави живота по-лесен.

в) При членуване на именната част (м. р. ед. ч.) на съставно именно сказуемо (най-често след формите на спомагателния глагол "съм"):

примери: Нейният коментар беше неуместен.

Самият той пише тук под различно име.

2. Непълният член за мъжки род, единствено число -а, -я се използва при членуване на второстепенните части в изречението (допълнение, обстоятелствено пояснение и техните определения):

примери: Толерантното отношение е част от неговия характер.

Утрешният ден ще е по-хубав от днешния. Всичко зависи от начина на възприятие.

3. Определителният член -ят, -я се използва при съществителни имена с деятелни наставки -ар (-яр) и -тел:

примери: създател - създателят

огняр - огнярят

вратар - вратарят

Забележка:
Думи, в които -ар не е деятелна наставка, се членуват с -ът, -а: коментар - коментарът; катинар - катинарът

3. С -ят, -я се членуват съществителни имена от мъжки род, единствено число завършващи на -й: край - краят, герой героят), както и следните съществителни: зет -зетят, лакът - лакътят, нокът - нокътят и др.

Практически правила за проверка:


Как можем лесно да познаем кой е подлогът в изречението? Едно важно правило може да ни бъде от голяма помощ. А то е, че подлогът управлява сказуемото. Следователно, ако променим
подлога, се променя и сказуемото. Съществува и друг начин да познаем, дали дадена дума е подлог.
Просто трябва да заменим въпросната дума с лично местоимение. Ако членуваното съществително име може да се замени с местоимението "той", се използва пълният член -ът, -ят:

Новодошлият поздрави - той....

Ако членуваното съществително име се заменя с местоименията "него", "го", се пише непълният член -а, -я:

Очаквам госта - Очаквам него (го)

А сега едно последно правило. В математически стил то гласи. Необходимо условие една дума да бъде подлог е пред нея да няма предлог.
Това означава, че ако пред определена дума стои предлог, тогава тази дума в никакъв случай не може да бъде подлог и следователно не трябва да получава пълен член. След предлог се пише непълен член:

Бъдещето е в легалния софтуер.

Можеш да се довериш на изследоватя

6. Съществителни имена от женски род, единствено число, завършващи на "т", се пишат при членуване с двойно "т":

Благодаря ви, братя мили, за честта.

Пролетта дойде.


7. Съществителни имена от женски род, единствено число, завършващи на "щ", се пишат при членуване с "щ" и "т":

Нощта беше влажна и мрачна.

Той запали свещта

Source: http://www.bukvite.com

Често се допускат при образуването на прилагателни. Ако дадено прилагателно в мъжки род завършва на -нен, то тогава формите за женски и среден род единствено и за множествено число завършват съответно на -нна, -нно, -нни. Във всички останали случаи, когато прилагателното в мъжки род завършва на -ен, формите за женски и среден род в единствено число и за множествено число завършват съответно на -на, -но, -ни.
Пример:

-НЕН

Странен - м.р.
Странна - ж.р.
Странно - ср.р.
Странни - мн.ч.


-ЕН

Свещен - м.р.
Свещена - ж.р.
Свещено - ср.р.
Свещени - мн.ч.


ЦитатНякои често допускани грешки по отношение на правописа:,,О" или ,,У"

Пишем ,,О" вместо ,,У"

волкан -- вулкан

дооточнявам -- доуточнявам (уточнение)

образование -- образувание (от глагола образувам: скално образувание)

оважавам -- уважавам

овековечавам -- увековечавам

овеличавам (се) -- увеличавам (се)

оеднаквявам -- уеднаквявам

оказвам -- указвам (указвам посока, път; синоними: показвам, посочвам)

оличавам -- уличавам

оповавам се -- уповавам се

опражнявам (се) -- упражнявам (се)

осмихвам (се) -- усмихвам (се)

оспокоявам (се) -- успокоявам (се)

оспивам се -- успивам се

осъмнявам се -- усъмнявам се

оспявам -- успявам

оточнявам -- уточнявам (уточнение)

охажвам -- ухажвам

очудвам (се) -- учудвам (се)

радиос -- радиус

словообразователен -- словообразувателен


Пишем "У" вместо ,,О"

кулиба -- колиба

убесвам -- обесвам

убиждам -- обиждам

убичам -- обичам

образувание -- образование (от глагола образовам: висше образование)

указвам -- оказвам (оказвам помощ, натиск)

улекна (ми) -- олекна (ми)

упаковам -- опаковам

уплаквам (се) -- оплаквам (се)

упростявам -- опростявам

упора -- опора

упрощавам -- опрощавам

упържа -- опържа

урганизирам -- организирам

уръдие -- оръдие

уръжие -- оръжие

усвежавам (се) -- освежавам (се)

услушвам се -- ослушвам се

усмелявам (се) -- осмелявам (се)

,,А" или ,,Ъ"

Пишем ,,Ъ" вместо ,,А"

обръщение -- обращение (парично обращение)

Съществува и думата ,,обръщение", която обаче има друг смисъл и затова е грешно да се употребява вместо ,,обращение".

кървъв -- кървав

неотдавнъшен -- неотдавнашен

Пишем ,,А" вместо ,,Ъ"

обращение -- обръщение

Обръщение е, например, ,,Уважаеми дами и господа". Думата ,,обращение" също е правилна, но има друг смисъл и не бива да се бърка с ,,обръщение".

царвул -- цървул

,,Е" или ,,И"

Пишем ,,Е" вместо ,,И"

* интелегентен -- интелигентен

* корегирам -- коригирам

* Пишем ,,И" вместо ,,Е"

инжинер -- инженер

привеждам -- превеждам (превеждам от един език на друг; глаголът привеждам има съвсем друг смисъл: привеждам в действие, привеждам пример, доказателство)

,,А" или ,,Я"

* Пишем ,,Я" вместо ,,А"

олимпияда -- олимпиада

* Пишем ,,А" вместо ,,Я"

христианство -- християнство

,,О" или ,,А"


* Пишем ,,А" вместо ,,О"

четах -- четох

,,О" или ,,Ъ"


* Пишем на ,,Ъ" вместо ,,О"

четъх -- четох

,,И" или ,,Й"

* Пишем ,,Й" вместо ,,И"


войн -- воин

В множествено число на думи от женски род завършващи на ,,Я" пишем ,,И", а не ,,Й" - конституция - конституции, комуникация - комуникации. Съществителни, завършващи на "Й" в единствено число, в множествено се образуват с ,,И" - лакей - лакеи, лентяй - лентяи и т.н.
В единствено число местоимението коЙто , а в множествено коИто.

,,З" или ,,С"


* Поставяне на ,,С" вместо ,,З"

исконно -- изконно

испит -- изпит (от изпитвам)

испускам -- изпускам

источник -- източник

нисш -- низш


* Поставяне на ,,З" вместо ,,С"

визш -- висш

зборник -- сборник


,,Д" или ,,Т"

* Поставяне на ,,Д" вместо ,,Т"

свадба -- сватба


* Поставяне на ,,Т" вместо ,,Д"

загатка -- загадка


,,Щ" или ,,Ш"

Поставяне на ,,Ш" вместо ,,Щ"


посрешна -- посрещна

съшност -- същност

Source: http://www.uni-bonn.de
Цитат

След знаците:

! ? . , ; : "" '' () [] {} | > < ~ `  /

Винаги се слага интервал.

Многоточието по принцип винаги се пише само от 3 точки, т.е. "..." а не "............" ... макар че аз пиша по някога само по 2. :D

Когато искаш да напишеш някое числително редно, като "първи", "втори", и т.н. само със число, след числото винаги се слага .

Пример

Той е 1. клас.
Приятелят ми е на 3. ред.


ЦитатПунктуация


Пунктуацията служи за графично разчленяване на писмената реч. Използването на пунктуационните знаци в българския език най-често се определя от строежа на изречението, от интонационните му особености и др. В дадени случаи съществува възможност за избор на пунктуационни знаци със синонимна употреба (напр. между тире и запетая). С предпочитанието си към даден пунктуационен знак пишещият изразява отношение, поставя логическо ударение. Има и пунктуационни знаци, чиято функция е изцяло графична (напр. малко тире). По-важни пунктуационни правила:

1. Употреба на запетая.

Запетаята служи синтактично интонационно да се разграничават в изречението еднородни части, вметнати думи и изрази, обособени части, както и прости изречения в състава на сложното изречение.
- В рамките на простото изречение еднородните части се отделят със запетая.

Напр.: Петров беше за нея и колега, и приятел, и изповедник.
- Когато съюзът или е еднократно използван със значение на ,,тоест", ,,сиреч" и еднородната част е приложение, тя се отделя със запетаи.
Напр. Дискурсът, или речевото поведение на индивида, представя общата култура на личността.

- Със запетая се отделят вметнатите и въвеждащите думи и изрази.
(обръщения, междуметия). Употребата на запетая при вметнати и въвеждащи думи и изрази е задължителна, ако те могат да изпълняват функцията на части в изречението. Напр. Той наистина не се изказа на заседанието. Но: Той, наистина, не се изказа на заседанието.

Глаголни думи и изрази, както и някои думи и изрази за противопоставяне, се отделят със запетая: "разбира се", "мисля", "напротив", "изглежда", "от една страна", "от друга страна", "обратно".
Напр. Ти си останал доволен от срещата, надявам се.

- Не се пишат запетаи при употребата на следните въвеждащи думи и изрази: "за съжаление", "навярно", "всъщност", "като че ли", "следователно", "обаче", "например", "вероятно", "значи" (в смисъл на "следователно"), "по мое мнение", "според мене", "може би". Ако между въвеждащата дума или израз и предходната дума, отделена със запетая, има смислова и синтактична свързаност, запетаята се поставя след втората въвеждаща дума. Ако такава връзка липсва, запетаята се поставя след първата въвеждаща дума. Пред думи и изрази като "следователно", "значи", "обаче", "сякаш" се пише запетая, ако са в началото на просто изречение в състав на сложното.
Напр. Той не се обади, значи няма да дойде.

- Задължително се отделят със запетая обособените части (включително изрази за сравнение, въведени с "като").
Напр. Младежите, като по-буйни и весели, бяха настанени на друга маса.

- Простото изречение в състава на сложното се огражда със запетаи, ако е включено в друго просто изречение.
Напр.: Човекът, когото обичам, е винаги до мен в мислите ми.

- Сложни съюзи не се разделят със запетая.
Напр. Никак не му се иска-ше да отива там, макар че бе необходимо присъствието му.
- Не се пише запетая пред подчинено изречение, въведено чрез съюзна дума, която се предхожда от уточняващо наречие - "едва", "само", "чак", "даже", "именно".
Напр. Ти ще ме разбереш само когато се поставиш на мое място.
Но ако това подчинено изречение предхожда главното, тогава се отделя със запетая.
Напр.: Само когато се поставиш на мое място, ти ще ме разбереш.

- Пред съюза и се поставя запетая, ако е употребен като присъединителен. Тя може да се замести с точка, ако пишещият иска да постави логическо ударение върху присъединителната част. Пред присъединителен съюз и то винаги се поставя запетая или точка.
Напр. Трябва да се учи, и то не изобщо, не как да е и колкото и да е.

- Ако съюзът и/или се предхожда от подчинено изречение, то се отделя със запетая. Напр. Знаех, че ще победи, и се радвах на успеха му.

- Ако съюзът и се предхожда от обособена част, то тя се отделя със запетая.
Напр. Дамата се ръкува с мен, но сякаш с пресилена учтивост, и започна разговора.

- Подчиненото изречение се отделя със запетая, ако е въведено със съюза да и се предхожда от съществително име, придружено от показателно местоимение.
Напр. Тази идея, да замине още утре, го караше да се чувства радостен.

- Ако съюзът да е използван със значение на ако или на сложен съюз за да, пред него се пише запетая.
Напр. Обади му се още утре, да не се разсърди.

2. Употреба на точка и запетая.

Знакът служи да се отделят относително самостоятелни синтактични цялостни в състава на изречението, ако вътре е използвана запетая (напр. в рамките на простото изречение между разширени еднородни части).
Напр.: Кавалът му не свиреше, говореше; ту се издигне нагоре и затрепти във възторг и радост, ту се огъне надолу и ниско заплаче (Й. Йовков).

3. Употреба на двуеточие.

Знакът се употребява в простото изречение пред изброяване на еднородни части, след обобщаващи думи.
Напр.: Кочияшът припряно свали следния багаж : два мукавени куфара, изтъркана пътна чанта и раздрънкана китара (Д. Георгиев).
Цитат

ю-`~
я-[{
щ-]}
ж-z
ш-w
ь-|
й-j
ъ-y/quote]NO CARRIER

Всичко това е много хубаво. Но! Но никой не си прави труда да чете. Ако хората четяха, поне половината от темите нямаше да ги има, защото голяма част от нещата вече са обсъждани.

Дневникът на Николай Цветков
Не ме е яд, че ме лъжат. Яд ме е когато мислят, че им вярвам.

abaro

Може би е време да бъде назначен "Глобален граматичен модератор".
И да му се плащат "Вредни"
http://picasaweb.google.com/adbaro/ACacatuoides
http://picasaweb.google.com/adbaro/AViejita
[smg id=241 type=link align=left width=88][smg id=285 type=full align=left]

bigbeer

Добра идея Абаро, дано попаднем на добър филолог и педагог едновеменно. Като ограмотим потребителите, после ще требе да ги научим и на аритметика!  :-P

wwladoo

И аз май късно прочетох темата, и вчера се издъних,извинявам се на админ. и мод.!!!Взимам си забележка!!!!! :-[
човек се учи цял живот--АКВАВИКТОРИЯ-БГ--ПРОДАЖБА НА АКВАРИУМНИ РИБКИ,СКАРИДИ,ОХЛЮВИ,РАЦИ И РАСТЕНИЯ

Лора

Цитат на: bigbeer в 09.09.2009 17:05
Добра идея Абаро, дано попаднем на добър филолог и педагог едновеменно. Като ограмотим потребителите, после ще требе да ги научим и на аритметика!  :-P


Андрей Бобев... Хем е учител по литература, хем се е запалил по хобито. ;-)
Само да не тръгне да цака двойки, че...
В началото на една връзка ти се струва, че всички мъже са смотани, само твоят - не! По късно разбираш, че всички мъже са смотани, но колкото твоя - никой!

stenli

Цитат на: bigbeer в 09.09.2009 17:05
Добра идея Абаро, дано попаднем на добър филолог и педагог едновеменно. Като ограмотим потребителите, после ще требе да ги научим и на аритметика!  :-P


Покрай хобито, натрупах опит и по химия, физическо възпитание /колко литра ми минават през ръцете/, труд и техника /включващо дърводелство, електротехника и др./. Какво по приятно и полезно хоби от акваристиката! *BRAVO*

Деян

Цитат на: Bai Pe6o в 09.09.2009 16:04
Предложение!
Ако се праща съобщение от модератор на потребител, който е пуснал някой "приятен за четене пост", може сериозните хора, пък било то и деца, да си вземат бележка и да се стараят поне малко.
Не заплашително съобщение, а например "обърни внимание на правописа" или нещо подобно. Вие си знаете. 
:-)


От къде знаеш, че това не се прави?  ;-)

Bai Pe6o

Няма как да знам. Ако се прави-супер! А ако хората си вземат и бележка, направо превъзходно!
*thanks  *bg*

mi6e07

*privet* :-) Как се прави нова тема . Много се извинявам че пиша тук. *SORRY* *SORRY*