• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
15.07.2020 20:08

Новини:

Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.


Акваскейпинг конкурс
  • Killiman Ltd
  • Професионална поддръжка на аквариуми

Четири системи за аквариум с растения

Започната от evgeni200, 17.03.2014 19:07

« назад - напред »

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

evgeni200

Четири системи за аквариум с растения

Разбирайки за нови добавки в субстрата, нови торове, осветление и методи веднага се пробужда и желанието да ги изпробваме. Това е нормален стремеж към знания и прогрес, но нямайки базови знания за баланса в аквариум с растения за субстрат, органика - нейната преработка и т.н. това може да доведе до нежелан резултат. Именно там е причината в използването на едни и същи препоръки да се получават два коренно различни резултати(отличен резултат или ферма за водорасли). Използването на препоръки за аквариум с растения - трябва да се разбира, че те са насочени именно към определена система за отглеждане на аквариумни растения.

На този етап са формирани четири ясно разграничаващи се системи за създаване на аквариум с растения:

1)основните торове са в субстрата + малко във водата +умерена като продължителност на време интензивна светлина (система ADA)
2)метод на добавяне на торове само във водата и инертен грунд  (т.н. Estimative Index = PPS-pro)
3)система с постоянно подържане на концентрации хранителни вещества (Perpetual Preservation System, или PPS Classic)
4)метод с градинска почва (т.н. метод Diana Walstad), без подаване на СО2

Баланса във всички системи е еднакъв - обезпечаване на оптимален растеж на растенията, предоставяйки всички необходими хранителни вещества и СО2 в съответствие с интензитета на осветеност.
Водораслите при нормален растеж на растенията изчезват сами!
Причината за растеж на водорасли, тоест възникването на дисбаланс във всяка една система могат да съвпадат или да бъдат различни. Неуспехите винаги са свързани с използването на правила, които не съответстват за дадена система. Успехът винаги е свързан със строго спазване правилата на използваната система.
Всички четири системи при правилно използване дават добър растеж на растенията и аквариум чист от водорасли. За целите на акваскейпа обаче могат да се използват единствено първите две, третата е много сложна за подръжка.

Takashi Amano(ADA) разбираемо използва единствено първата - система ADA.
На практика всички системи целят да обезпечат на растенията оптимално хранене.
Всички системи се нуждаят от едно и също - светлина, СО2, макро и микроелементи.
Скоростта на растежа зависи единствено от интензитета на осветлението.
Интензитета на осветеност определя нуждата от СО2 и макро - микроелементи.
Микроелементите могат да се добавят единствено с течни торове, защото бързо се окисляват и стават недостъпни.
Макроелементите  N-P-Сa-Mg и т.н могат да се добавят с течни торове, както и да бъдат в грунда( единствено Калия се консумира само от водата)
Количеството на добавяни торове и подаването на СО2 зависи ЕДИНСТВЕНО от интензитета на осветлението, колкото е по - висок, нуждата от хранителни вещества се увеличава.

Ако растенията получават достатъчно светлина, но недостатъчно СО2, макро - микроелементи веднага получавате водорасли и те няма да изчезнат, докато не се обезпечи нормално хранене за зададеното ниво на осветеност. Методът без подаване на СО2 (non co2 method) разчита на нивата които се подържат(няколко мг/л)  от богатия на органика субстрат, дишането на рибите и растенията. При този метод се добавят единствено много малко микро елементи. Методиката ограничава избора на растения поради използването на ниска интензивност на осветеност съобразена с ниските нива на СО2.

Методът Diana Walstad с градинска почва, Estimative Index от Tom Barr, PPS-Classic с постоянно тестване на водата от Edward Vic, PPS-pro аналогичен с Estimative Index. На практика всички тези методи са познати от много по - рано преди да получат конкретни наименования, а именно на хората които ги популязират. Единствено методиката ADA се базира на конкретни собствени разработки.

Всяка методика контролира три параметри:
- Интензитет на осветеност - задава скоростта на растеж на растенията и потребността от СО2, макро и микроелементи.
- Подаване на СО2 - подава се или не се подава и колко
- Макроелементи - растенията се нуждаят от много макроелементи, тяхното добавяне може да бъде или със субстрата или чрез течен тор(най - добре двата източника).
Баланса между трите = успешен аквариум с растения.

Всяка от системите използва пет елемента за създаване:
- интензивност и режим на осветяване
-подаване на СО2
-подмяна на вода
-субстрат
-добавяне на макроелементи P:N във водата

Тези елементи са различни при всяка една система:

Осветление- интензитета, както и неговата продължителност е различен при всяка една система. Може да бъде ниска, средна , висока осветеност спрямо избраната система.
СО2 може да се подава, може да не се подава, подържана концентрация, подаване 24 часа или само в периода на осветеност.
Смяна на вода - в две от системите не се сменя вода, колко % и колко често за другите две седмично
Субстрат - наличие на запас от хранителни вещества, неговото количество, основен или спомагателен е този источник на хранителни вещества, какъв е СЕС на субстрата (инертен или йонообменен)
P:N във водата: дозиране седмично, основен или спомагателен е този источник(основен може да е субстрата), съотношение P:N.
Микроелементи - добавят се при всяка една система.

Проблеми:

Главните проблеми при всяка една система за растеж на водорасли са - осветеност с продължителност над 12 часа, недостатък на макро - микроелементи, затлачен филтър, пренаселване с риби, загниване на субстрата, игнориране подмяната на вода и т.н.

В две от системите основен источник за макроелементи се явавява субстрата, за други две добавянето на течни торове. Спор за това кое е по - добре е излишен - системата ADA се използва от водещите акваскейпъри. Добавянето на P:N само във водата (EI) води до по - малка стабилност в аквариум нямайки запас от хранителни вещества в грунда и пропускането на няколко добавяния на торове води до поява веднага на водорасли.

Както става ясно EI/PPS-pro, методът Diana Walstad се явяват недоработени системи. ADA обединява в себе си всичко най - добро от трите системи добавяйки допълнителни фактори за стабилност.

Добавяне на торове само във водата

Използва се основно в Еропа и САЩ от началото на 60 - те до края на 90- те години известна като Estimative index (EI) и PPS-pro. Развитието на системата добавяйки към нея новите тенденции, като обогатен субстрат, кратка интензивност на осветеност, подаване на СО2 с дифузер и т.н. - фактически копирайки съществените неща от ADA се превръща и в нейно копие.

Конкретно за системата:
Осветление: интензивност от ниска до висока в зависимост от желанието за темпа на растеж на растенията, непрекъснато 10 - 12 часа. В съответствие се регулира и подаването на P:N.
СО2 - задължителен, при високо интензивно светление, строг контрол и винаги около ~30мг/л (понижаване за няколко дни води до засилен растеж на водорасли)
Смяна на вода - важна част от методиката, задължително 30-50% веднъж седмично.
Субстрат - неутрален( пясък CEC~0 ), без органика възможно е добавянето на малко торф. След време в грунда се натрупва органика служеща като допълнителен хранителен источник , но нейната роля е малка.
P:N - добавят се във водата, като основен хранителен источник, концентрациите във водата са високи P:N - 0,5 ...2 / 20...50 мг/л.

Система ADA

Използвана от болшинството акваскейпъри, често със самоделен грунд подобие на ADA с висок СЕС и органика. Широкото разпространение на системата и продуктите ADA Aqua Soil¬ + Power Sand, както и разбирането на стъпаловидния метод на осветление, болшинството от акваристите преминават от (Estimative Index = PPS-pro¬) на система ADA.

Осветление: Интензивна силна осветеност в рамките на 6- 8 часа, през останалото време до 10 - 12 часа умерена осветеност.
СО2 - задължително, винаги с дифузер, концентрацията варира от 15 до 30 мг/л.СО2 се подава единствено когато работят лампите. Вариант с използването на проточен реактор и подаване 24 часа СО2 е възможен, но вида на растенията е по - лош.
Смяна на вода - задължително 30-50%  веднъж седмично
Субстрат - задължително със запас от преработена органика, покрит с грунд с висок СЕС
P:N във водата - концентрациите са ниски (PO4~0.1мг/л, NO3 ~2-5мг/л), дозировката P:N е много по - малка спрямо EI. Течните торове ADA съдържат много малко азот PO4:NO3~1:1.695(Lights)-1.915(Shade)

Особеност - използва се интензивна аерация, когато не светят лампите

Метод с градинска почва

Главен акцент на нискотехнологичния метод е в минималното обслужване, не се поставя дори филтър. Системата е малко пригодима за целите на акваскейпа, поради големия проблем с пресаждането на растенията и ограничените видове, които ще могат да бъдат отглеждани. Растения с високи изисквания към светлина е невъзможно да бъдат отгледани. Методът се използва от края на 19 век.

Осветление - обичайно слабо с продължителност 10 - 12 часа непрекъснато
Смяна на вода - не се сменя само се долива изпарената
Субстрат - разчита се на органиката в субстрата, основен слой 5 см - смес от пясък и градинска почва(задължително без торф), върху субстрата 2 - 5 см ситен пясък
P:N във водата - високи концентрации, но допълнително P:N не се добавя

Възможни проблеми - засилването на светлината неминуемо довежда до развитие на водорасли.

Система на безкраен контрол - PerpetualPreservationSystem™ (PPS), Edward Vic.

PPS-Classic - това е най - сложния, скъп и "неразумен" метод. Заключава се в отсъствие подмяната на вода и добавяне на торове точно толко колкото се консумират от растенията. Добавянето става на база регулярно тестване на няколко параметри на водата. Самата вода е много мека.

Осветление- интензивност от висока до ниска, 10 - 12 часа равномерно
СО2 - задължително, 15 - 30 мг/л
Смяна на вода - долива се изпарената вода
Субстрат - неутрален
P:N във водата - добавя се точно толко колкото е консумирано

Проблеми: Невъзможност на определяне на точната консумация с любителски тестове.

Изборът на система би зависел от вашите цели и привички:

- Искате аквариум без добавяне на торове и СО2, без смяна на вода не изискващ честа подръжка, то избирате - метода с градинска почва (D. Walstad), но ограничавате и видовете растения които ще отглеждате.
- Искате аквариум в който би растяло всяко растение и да добавяте течни торове, инертен субстрат, постригване на растения всяка седмица (Estimative Index и PPS-pro), но седмична небрежност от ваша страна в добавяне на торове или смяна на вода и аквариума се напълва с водорасли.
- Искате аквариум, както препоръчва Takashi Amano с ограничен растеж на растенията и голяма стабилност, постригване веднъж месечно, несложна подръжка избирате система ADA

След като на всички растения е необходимо едно и също защо се разграничават тези системи?

Защото всички елементи трябва правилно да се използват и единствено в тяхното правилно съчетание. Например ако в системата с градинска почва се увеличи силата на светлината - нищо освен много водорасли няма да се получи, защото ограничаването на растежа идва от недостатъка на СО2.
При методите  ADA или (EI=PPS-ro) спрете подаването на СО2 - веднага получавате ферма за водорасли.
Опитайте да използвате метода ADA, но без обогатен субстрат, без добавяне на допълнителни торове, растенията ще останат без храна и отново получавате ферма за водорасли.

Системи,системи,системи.........

Системите са различни основно по - простата причина, че са ориентирани на различна интензивност на осветление и предоставят на растенията хранителни вещества по два различни пътя - чрез грунда или чрез водата.

Изводи
Всички методики обезпечават достатъчно хранене за растенията
Всички методики добавят PO4 и NO3 - без тях растеж е невъзможен
Всички методики използват стандартни микроелементи

Причината за водорасли при всяка една от системите - лош растеж на растенията от недостатъчно хранителни вещества

Автор ©Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 6-2007.
Превод - evgeni 200
Источник www.amania-110.ru

koifish

Какво означава:
"Осветление- интензивност от висока до ниска, 10 - 12 часа равномерно"

evgeni200

Отговорът е тук:
http://aquariumbg.com/forum/akvariumno-osvetlenie/svetlina-i-fotosinteza-pri-rasteniyata/

- Ниско ниво на осветяване под и около 0.5W/l (~2Wpg) - аквариума се осветява 10 - 12 часа непрекъснато
- средно 0.5-0.8W/l (~2-3Wpg) - 8...10 часа
- високо 0.8-1W/l (~3-4Wpg) - 6...8 часа

koifish

Значи висока-10часа а ниска-12часа така ли?

evgeni200

Цитат на: koifish в 17.03.2014 20:08
Значи висока-10часа а ниска-12часа така ли?


Бъркаш силно като мощност с продължително

negepamopukc

Значи имаш три кръга осветление.
Най-слабото го палиш в 09:00 и свети до 21:00 демек съмнало се е...
Втория го палиш в 10:00 и свети до 20:00 демек "дневната светлина"
И третъя гръг го палиш в 11:00 и свети до 19:00 демек силното слънце...
" И да пукна, няма да умра,
а ще възкръсна в старата си кожа
Защото алкохола, който съм изпил.
Не ще ми позволи да се разложа... "

evgeni200

Какво е Интензитет на светлината?

Копирам от гугъл:
Интензитет на светлината се нарича количеството светлинна енергия, преминала за 1 s през повърхност с лице 1 m2, разположена перпендикулярно на светлинните лъчи.

Интензитетът на светлината се означава с I. От определението следва, че интензитетът се измерва в и тъй като J/s = W, единицата за интензитет е
W/m2 (ват на квадратен метър).

Линк:
http://www1.znam.bg/zmonres/edu/fizika%2010/EUK/UNIT2/unit12.htm

Една лампа ще освети един квадратен метър два пъти по-слабо от две лампи.
Цитат на: koifish в 17.03.2014 19:07
Какво означава:

"Осветление- интензивност от висока до ниска, 10 - 12 часа равномерно"


Или
Висока интензивност - три лампи
Средна интензивност - две лампи
Ниска интензивност - една лампа

10 , 12  или 11 часа  - светят брой лампи според необходимост от СО2, торове, видове растения в аквариума.koifish

Цитат на: evgeni200 в 17.03.2014 21:09

Или
Висока интензивност - три лампи
Средна интензивност - две лампи
Ниска интензивност - една лампа

10 , 12  или 11 часа  - светят брой лампи според необходимост от СО2, торове, видове растения в аквариума.

И аз така го разбрах отначало и се зачудих защо от Висока към Ниска, а не обратно

evgeni200