Сайтът и форумът ще са недостъпни няколко дни поради профилактика и преинсталация на софтуера!

Акваскейпинг конкурс
  • Професионална поддръжка на аквариуми
  • Killiman Ltd

 Резултати от търсенето за: Cryptocoryne walkeri

Страници: [1]

...... -------------------------------------------------- Cryptocoryne affinis  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne alba | Гъста сянка ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne albida | Гъста сянка ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne aponogetifoha  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne beckettii | Гъста сянка  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne bogneri | Гъста сянка | ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne ciliata  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne cordata | Гъста сянка | ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne crispatula | Гъста сянка | ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne keei  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne lingua | Гъста сянка ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne longicauda | Гъста сянка |  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne minima | Гъста сянка | ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne moehlmannii  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne nevillii  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne nurii  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne parva  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne pontederiifolia  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne purpurea | Гъста сянка |  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne retrospiralis  ............ -----------------------------  Cryptocoryne spiralis  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne striolata  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne thwaitesii | Гъста сянка  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne usteriana  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne walkeri  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne wendtii  ............ -------------------------------------------------- Cryptocoryne x willisii  ......

......  +Crinium thaianumсреден22-306,8-8,02-20*0,3-0,7VCryptocoryne affinisсреден20-287,0-8,08-20*0,3-0,4V + ............  becketiiсреден24-286,8-7,28-16*0,3-0,4V +Cryptocoryne beckettii 'Petchii'бавен20-305,5-8,04-18*0,4-0,8V  ............  var. Balansaeсреден20-285,0-9,03-20*0,4-0,9V +Cryptocoryne fuscaбавен23-274,5-7,52-12*0,4-0,5V +Cryptocoryne  ............ среден18-305,0-7,02-10*0,5-0,6V +Cryptocoryne pontederifoliaсреден22-286,5-7,25-12*0,3-0, ............  'broad leaves'среден20-285,5-8,04-15*0,4-0,6V +Cryptocoryne walkeriбавен20-306,8-7,54-16*0,3-0,5VCryptocoryne  ............ среден22-306,0-8,55-20*0,3-0,6V +Cryptocoryne wendtii 'brown'бавен20-306,0-8,51-18*0,3-0,5V + ............  wendtii 'Mi Oya'бавен20-325,5-8,03-20*0,3-0,8V +Cryptocoryne wendtii 'Tropica'среден20-305,0-8,01-18*>0, ......

......   Bolbitis heudelotii  Ceratophyllum demersum  Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne wendtii "green"   ............   Ceratophyllum demersum  Crinum natans   Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne wendtii "green"  ............  beckettii "petchii" Cryptocoryne crispatula var. balansae Cryptocoryne  ............  Cryptocoryne undulata Cryptocoryne undulata "broad leaves"  ............  walkeri (lutea) Cryptocoryne wendtii "brown" Cryptocoryne  ............  'Mi Oya' Cryptocoryne wendtii 'Tropica' Cryptocoryne x willisii  ............  cornuta  Crinum natans Crinum thaianum  Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne wendtii "green"  ............  beckettii "petchii" Cryptocoryne crispatula var. balansae Cryptocoryne  ............  Cryptocoryne undulata Cryptocoryne undulata "broad leaves"  ............  walkeri (lutea) Cryptocoryne wendtii "brown" Cryptocoryne  ............  'Mi Oya' Cryptocoryne wendtii 'Tropica' Cryptocoryne x willisii  ............  x willisii "lucens" Cryptocoryne albida Cryptocoryne parva  Cyperus alternifolius  ............  natans Crinum thaianum Crinum calamistratum  Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne wendtii "green"  ............  beckettii "petchii" Cryptocoryne crispatula var. balansae Cryptocoryne  ............  Cryptocoryne undulata Cryptocoryne undulata "broad leaves"  ............  walkeri (lutea) Cryptocoryne wendtii "brown" Cryptocoryne  ............  'Mi Oya' Cryptocoryne wendtii 'Tropica' Cryptocoryne x willisii  ............  x willisii "lucens" Cryptocoryne albida Cryptocoryne parva  Cyperus alternifolius  ............  natans Crinum thaianum Crinum calamistratum  Cryptocoryne crispatula var. balansae Cryptocoryne undulata  ............  undulata "broad leaves" Cryptocoryne wendtii 'Tropica' Cryptocoryne x willisii  ............  x willisii "lucens" Cryptocoryne albida Cryptocoryne parva  Cyperus alternifolius  ......

......  - Salvinia molesta  КРИПТОКОРИНА Crypt Affinis - Cryptocoryne affinis Crypt Aponogetifolia - Cryptocoryne  ............  Crypt Balansae - Cryptocoryne balansae Crypt Becketii - Cryptcoryne becketii  ............  Lutea - Cryptocoryne lutea Micro Crypt - Cryptocoryne petchii Pygmy  ............  - Cryptocoryne pygmaea Crypt retrospiralis - Cryptocoryne  ............  Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis Crypt Walkeri - Cryptocoryne walkeri  ............  Wendtii - Cryptocoryne wendtii Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi  АНУБ ......

......  reinekii  2.Anubias barteri var.nana  3.Cryptocoryne walkeri (lutea)  4.Heteranthera zosteraefolia  5. ......

...... ,Echinodorus 'Red Flame' 7,Echinodorus tenellus 8,Cryptocoryne pontederiifolia 9,Cryptocoryne wendtii green 10, ............  walkeri 11,Cryptocoryne wendtii brown 12,Ludwigia repens  ......
7
Акваскейпинг / "Бавни" аквариуми
« от miTko - 28.03.2008г 13:01ч »

......  fluitans  Giant Slavinia - Salvinia molesta  CRYPTOCORYNE Crypt Affinis - Cryptocoryne affinis Crypt  ............  - Cryptocoryne aponogetifolia Crypt Balansae - Cryptocoryne  ............  Becketii - Cryptcoryne becketii Crypt Lutea - Cryptocoryne lutea Micro Crypt - Cryptocoryne petchii Pygmy  ............  - Cryptocoryne pygmaea Crypt retrospiralis - Cryptocoryne  ............  Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis Crypt Walkeri - Cryptocoryne walkeri  ............  Wendtii - Cryptocoryne wendtii Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi   ......

...... злина форма и размери.  Рзбира се, възможно е да е Cryptocoryne Walkeri (Lutea). ......

......  fluitans  Giant Slavinia - Salvinia molesta  CRYPTOCORYNE Crypt Affinis - Cryptocoryne affinis Crypt  ............  - Cryptocoryne aponogetifolia Crypt Balansae - Cryptocoryne  ............  Becketii - Cryptcoryne becketii Crypt Lutea - Cryptocoryne lutea Micro Crypt - Cryptocoryne petchii Pygmy  ............  - Cryptocoryne pygmaea Crypt retrospiralis - Cryptocoryne  ............  Crypt spiralis - Cryptocoryne spiralis Crypt Walkeri - Cryptocoryne walkeri  ............  Wendtii - Cryptocoryne wendtii Crypt Willisi - Cryptocoryne willisi   ......
Страници: [1]

 


Преобразуване метрична - английска система
oF <=> oC in <=> cm G <=> L
Обем на аквариум
Дължина см
Ширина см
Височина см
L G
Тегло и обем на грунд
Дължина см
Ширина см
Височина см
кг л
Осветление
Обем л
Сила
Вт
Филтър
Обем л
min л/ч
З А Т В О Р И