Rasboroides vaterifloris  (Deraniyagala, 1930)

Българско наименование:

Бисерна Расбора

Снимка на Rasboroides vaterifloris  (Deraniyagala, 1930)

Семество Cyprinidae.
Разпространени са в южна и юго-източна Азия, няколко вида има и в Африка.
При повечето видове тялото е изтеглено на дължина /някои видове са с по-късо и сравнително високо тяло/, леко сплескано отстрани. Устата е крайна.
Мирни, стадни, подвижни риби, придържат се към горния/най-вече/ и среден слой на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, с засадени и плаващи растения.
Вода: 23-25 °С, dН 4-12 °, рН 6-7,2. Храна: жива, заместители.
Преди размножаването самките и самците се държат 1-2 седмици отделно. Развъден аквариум със сепараторна мрежа на дъното, на нея растения, за едни видове дребнолистни, за други с късо стебло и широки листа.
Размножаването се стимулира със свежа вода, повишаване на температурата на водата с 2-3 °С и понижаване на dН.
Вода: 25-28 °С, dН 1,5-3 °, рН 5,5-6,5, ниво 15-20 см.
При хвърлянето на хайвера /често с първите слънчеви лъчи/ рибите могат да изкочат ,затова аквариума трябва да е закрит отгоре. След хвърлянето рибите се отделят, нивото на водата се понижава до 10 см.
Препоръчва се затъмняване на аквариума до излюпването на личинките. Инкубационен период 24-36 ч, малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: "жива прах" /инфузории, ротатории/. Полова зрялост около 1 година.
Някои акваристи при подготовката за хвърляне препоръчват през ноември-март рибите да се отглеждат при 22-23 °С с къс ден /около 10 ч/, а след това се повиши температурата до 26-28 °С, самците с 1-2 С по-ниско.
За хвърляне рибите се поставят вечерта.

Разпространени са във водоемите на Шри Ланка.

Дължина до 4 см. D 2/7, А 3/6, ll 25-26. Тялото е слабо изтеглено на дължина, относително високо. Гърбът е маслено-зелен, страните са сиво-зелени, коремът е светло-оранжев. Дъговата обвивка на очите е златисто-червена. Нечифтните плавници са златисто-жълти. Самеца е по-строен, плавниците му са по-големи с по-наситено оцветяване. Част от повърхността на аквариума трябва да е с плаващи растения. Развъден аквариум с дребнолистни растения.

Характеристики


Семейство: Cyprinidae
Континент: Азия
Трудност: Лесно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка