Pseudomugil gertrudae  (Weber, 1911)

Българско наименование:

Псевдомугил гертруди

Снимка на Pseudomugil gertrudae  (Weber, 1911)

Cемейство Melanotaeniidae.
Разпространени са в северната и северо-източна части на Австралия и Папуа-Нова Гвинея.
Тялото е стройно, сплескано отстрани. Устата е горна. "D2" и "А" са отнесени към втората половина на тялото. При самеца първите лъчи на "D2" и "А" са удължени.
Мирни, стадни, подвижни риби, обичат богата на кислород вода, придържат се към средните и горни слоеве на водата.
Може да се отглеждат в общ аквариум, с растения, но и с достатъчно място за плуване.
Вода: 23-26 °С. DН 10-20 °, рН 7-7,5, препоръчва се добавяне на сол 1-3 г/л. Храна: жива, заместители.
За размножаване се слагат 1 самец и 2 самки или група риби, като самките са 2 пъти повече от самците. Преди това самките и самците се държат отделно 2 седмици.
Развъден аквариум без грунд с дребнолистни растения, към които се прилепя хайвера. Хвърлянето е на порции /5-25 зърна на ден /, продължително/до няколко месеца/.
Субстрата с хайвера е най-добре да се пренеса в инкубатор, вместо него се слага нов. Инкубационен период 14-43 денонощия.
Стартова храна: инфузории, ротатории.

Разпространени са на север в Австралия и Папуа-Нова Гвинея.

Дължина до 4 см. D1 II-Y, D2 6-7, А 1/8-10, ll 27-28. Основното оцветяване на тялото е маслено-сиво с зеленикаво-син блясък. Люспите са с тъмно-кафяви точки, които в задната половина на тялото се сливат в надлъжна ивица. Друга надлъжна ивица минава през корема от основата на "А" до "С". "D2", "А" и "С" са сребристи или светло-сини, с тъмни петънца. Останалите плавници са с бели лъчи. Тялото на самеца е стройно, "D1" е силно изтеглен.

Отглеждане и развъждане във вода 24-28 °С, рН 5,5-7.

Добавена на 29.04.2004 г

Характеристики


Семейство: Melanotaeniidae
Континент: Австралия
Биотоп: Австралия
Трудност: Средно
Слой: Среден слой
Миним. обем: 50л
Вода: Неизвестно