Epiplatys fasciolatus  (Günther, 1866)

Българско наименование:

Епиплатис фасциолатус

Снимка на Epiplatys fasciolatus  (Günther, 1866)

Семейство Cyprinodontidae.
Разпространени са в ручеите и плитките водоеми в тропическите дъждовни гори и басейните на реките от атлантическото крайбрежие на Африка до р. Нил.
Тялото е изтеглено, с щуковидна форма, устата е горна. "D" е отнесен близо до "С".
Хищници, но са миролюбиви с риби със сходен размер, придържат се към горните слоеве на водата, скачащи са, обичат затъмнени места.
Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум, но не с дребни риби. Плаващи и засадени растения, достигащи до повърхността на водата.
Вода: 22-25°С, dH до 15°, рН 6-7,5. Храна: жива, заместители.
Размножаването може да става и в общ аквариум, но за предпочитане е развъден , с плаващи и засадени растения, в които се крие самката от преследването на самеца. Преди слагането на рибите за хвърляне самката и самеца се държат разделени за 1-2 седмици. Вода: 25 -27°С, dH до 10°, рН 6-6,8. За хвърляне се слага двойка или най-добре 1 самец и 2-4 самки. Хвърлянето на хайвера става между растенията, при повърхността на водата. Всеки ден в течение на 2-3 седмици самката хвърля няколко зърна, които заедно с растенията се пренасят в инкубатор, тъй като рибите нападат малките си. Инкубационен период 8-14 денонощия. Малките веднага се хранят -- "жива прах", но не проявяват особена активност, затова е необходима циркулация на водата, която да разпредели храната в аквариума. Малките се сортират по размери, тъй като проявяват канибализъм.

Разпространени са във водоемите на Гвинея, Сиера-Леоне и Либерия. Дължина до 8 см. D 10-15, А 15-20, ll 27-31. Оцветяването на тялото силно варира: синьо, зелено или кафяво. В задната третина на тялото има златисто-зелени или блестящи сини точки, които образуват напречни ивици. На цялото тяло може да има мрежест рисунък с червен цвят. При самеца нечифтните плавници, в повечето случаи, са жълти с червени точки и тъмни кантове. При самката по средата на тялото може да минава тъмна надлъжна ивици, плавниците са безцветни. Самците са агресивни, а през размножителния период хапят самката. Хайвера трябва да се пази от слънцето. Хайвера добре се развива във вода с dH до 15°.

Характеристики


Семейство: Cyprinodontidae
Континент: Африка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка