Биотоп Селекция / хибрид

Обектът е получен чрез селекция или хибридизация и не съществува в природата.

Риби от Селекция / хибрид

Растения от Селекция / хибрид