всички биотопи

Западни или централноафрикански реки


West and Central Africa са богати на реки. По - добре познатите са Zaire (Congo), Ubanghi, Niger, и Gambia.
 Във всяка от тези реки съществуват десетки биотопи  -- това представяне ще се фокусира върху бавнотечащите части на реките и малките притоци.

ЕКОСИСТЕМИ:
Congo_Zaire, Agnebi, Bandama River, Benue River, Bia River, Buba River, Casamance River, Cross River, Gambia River, Kariba, Little Scarcies, Niger River, Ogun River, Rokel, Saint John, Saint Paul, Saloum, Senegal River, Volta, Weme, Comoé River, Corubal River, Ebrie, Fatala, Geba, Kainji Lake, Kogon, Kolente, Konkoure, Loffa, Mano, Mao, Mono River, Nipoue, Pra, Sassandra, Sewa, Tano

ВОДНИ ПАРАМЕТРИ:
pH 6.9-7.2, 3-8 dH, 75-81 F (24-27 C)

АКВАРИУМ:
Аквариума трябва да е "мебелиран" с дървесни корени и клони, за да се осгурят скривалища за рибите, както и да се използва фин пясък за субстрат.
Светлината трябва да е приглушена и да бъде създадено слабо водно течение..

РАСТЕНИЯ:
African Water Fern, Anubias, Vallisneria, Eleocharis

.
Congo Biotope TankРИБИ:
African tetras, Mormyrids, African Knifefish, African Butterfly fish, Synodontis, Hemichromis, Pelvicachromis, Tilapia

Растения от този биотоп:

Връзки за споделяне: