Съвместимост на различните видове рибки

Таблицата е обща за видовете и ориентировъчна, добре е да се прочете по-конкретно за отделните семейства риби.

Темата във форума


[table border=1][tr] [td]Д=Съвместими Н=Несъвместими В=Изискват внимание[/td] [td]М а л а в и й с к и  ц и х л и д и[/td] [td]Т а н г а н а й с к и  ц и х л и д и[/td] [td]Р а з л и ч н и  а ф р .  ц и х л и д и[/td] [td]А м е р .  ц и х л и д и[/td] [td]С к а л а р и и[/td] [td]Б а р б у с и[/td] [td]Б е т и[/td][td]К о р и д о р а с и[/td][td]Д а н и о[/td][td]Д и с к у с и[/td][td]З л а т н и[/td][td]Т р и х о г а с т е р и[/td][td]Г у п и[/td][td]К а р н е г и е л и[/td][td]К и л и т а[/td][td]Г о л е м и  с о м о в е[/td][td]Щ и п о ц и[/td] [td]М о л и н е з и и[/td][td]П л а т и[/td][td]П л е к о[/td] [td]А т е р и н и[/td] [td]Р а с б о р и[/td][td]А к у л и[/td][td]Л о р и к а р и и[/td][td]Х е л е р и[/td][td]Т е т р и[/td] [td]Р а з н и  р и б и[/td][td]Б е з г р ъ б н а ч н и[/td][td]Б р а к и ч н и  р и б и[/td] [td]Е з е р н и  р и б и[/td] [td]Р а с т е н и я[/td][/tr] [tr] [td]Малавийски цихлиди[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Танганайски цихлиди[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Различни африкански цихлиди[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Американски цихлиди[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Скаларии[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Барбуси[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Бети[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Коридораси[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Данио[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Дискуси[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Златни[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Трихогастери[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Гупи[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Карнегиели[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Килита[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Големи сомове[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Щипоци[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Молинезии[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Плати[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Плеко[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Атерини[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Расбори[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Акули[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Лорикарии[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Хелери[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Тетри[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Разни риби[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Безгръбначни[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td] [/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Бракични риби[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Езерни риби[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]Н[/td] [td]В[/td] [td]Н[/td] [td]Д[/td] [td] [/td] [/tr] [tr] [td]Растения[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [td]В[/td] [td]В[/td] [td]Д[/td] [/tr] [/table]