всички растения

Bucephalandra motleyana -
Bucephalandra motleyana -
Cabomba aquatica - Кабомба акуатика
Cabomba aquatica - Кабомба акуатика
Cabomba caroliniana - Кабомба каролинияна
Cabomba caroliniana - Кабомба каролинияна
Cabomba furcata - Кабомба фурката
Cabomba furcata - Кабомба фурката
Cabomba palaeformis - Кабомба палаеформис
Cabomba palaeformis - Кабомба палаеформис
Caloglossa beccarii  -
Caloglossa beccarii -
Cardamine lyrata - Кардамин лирата
Cardamine lyrata - Кардамин лирата
Ceratophyllum demersum - Плаващ роголистник
Ceratophyllum demersum - Плаващ роголистник
Ceratophyllum submersum - Потопен роголистник
Ceratophyllum submersum - Потопен роголистник
Ceratopteris cornuta - Дъбче, роголистник корнута
Ceratopteris cornuta - Дъбче, роголистник корнута
Ceratopteris pteridoides - Роголистник птеридоидес
Ceratopteris pteridoides - Роголистник птеридоидес
Ceratopteris thalictroides - Плаваща водна папрат
Ceratopteris thalictroides - Плаваща водна папрат